THE BOX SET  Standard    Otvorený     Deluxe otvorený
Dátum vydania : 20. November 2001
Universal/Mercury 586 561-2 (USA, Nov. 20, 2001 - Standard)